Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister, MP

Natura 2000 område skall respekteras

2015-05-12

Kortsiktiga industriintressen skall inte få förstöra livsmiljön för  en stor befolkning Gör delar av Gotland till ett natura 2000 område nu . Samtidigt blir jag lite konfunderad om det bara skall ses som reklamskylt för vissa politiker Sjön Vättern är ett natura 2000 omr. medan Svenska försvaret anser sig ha tolkningsföreträde och och kallar hela norra delen av SJÖN för "SKJUTFÄLT FÖR FLYGFARKOSTER!  Försvarsministern har uttalat att försvaret måste ha en "folklig förankring" efter mer än 20 000 skrifliga protester som vill att sjön skall få förbli sjö och inte ett skjutfält kommer det att bli mycket intressant att se hur en RÖD-GRÖN regering agerar mvh Bo Wigren

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 187 av 329 i denna kampanj