Öppet brev till Magdalena Andersson, Finansminister, S

Ojnareskog

2015-08-26

Hej,

Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. Vad ska du och ditt parti göra för att se till att området blir Gotlands första Nationalpark enligt Nationalparksplanen 2009-2013?

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord. Om detta området inte är tillräkligt viktig att skydda, då finns det ingen i Sverige som kan kräva skydd. Är det så det ska vara förstått?

För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående.

Norra Gotland behöver utveckla det hållbara näringslivet. Med en nationalpark kan Region Gotland skapa ett nytt robust näringsliv för framtiden. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu! De som inte vill detta är mån om ett antal arbetsplatser inom grov industtri. En industri som ta slut och anställer färre och färre människor per ton förstörd natur. Kalk ta slut, och sedan har Gotland förlorat både kalk, natur och vatten. Är det så det ska vara?

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Nita Lorimer Lund

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 247 av 280 i denna kampanj