Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister, MP

Regerings ansvar för skydd av höga nautrvärden och den biologiska mångfalden.

2015-08-26

 

Jag tycker att det är viktigt att Sveriges regering, länsstyrelser och kommuner aktivt skyddar alla naturtyper och den biologiska mångfalden. Inte bara genom fagra ord i olika dokument, lagar och förordningar utan framför allt i verkligheten. Så är det inte nu. Det är av största vikt att regering och riksdag inför personligt ansvar för tjänstemän som har att följa lagar och förordningar i sin tjänsteutövning, exempelvis inom miljöområdet. Det ska inte vara "lönsamt" eller ofarligt att fatta beslut som strider mot miljöbalken eller förordningar som exempelvis artskyddsförordningen.

Der är också av största vikt att vi som lever nu lämnar efter oss orörda områden och naturtillgångar till kommande generationer.

Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. Vad kan du och ditt parti göra för att se till att området blir Gotlands första Nationalpark enligt Nationalparksplanen 2009-2013?

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Marie Ekman Bäcklund,

Varberg

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 248 av 280 i denna kampanj