Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP

ojnareskogen

2015-03-10

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Tina Johansson Västerås

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 55 av 280 i denna kampanj