Öppet brev till Magdalena Andersson, Finansminister, S

Bevara Ojnareskogen till framtiden

2015-08-23

 

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Elsabritt Calamnius Stenkyrka Stenstugu 429 62442 Tingstäde

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 232 av 280 i denna kampanj