Öppet brev till Magdalena Andersson, Finansminister, S

Bevara Ojnareskogen till framtiden

2015-08-23

Till Finansminister Magdalena Andersson

Du känner nog till att våra pollinerande insekter är starkt hotade, och vår egen art genom dem. Skall de överleva, och vi med dem!, behöver de stora sammanhängande giftfria arealer av blommande växter under en lång kontinuerlig tid. Jag har vandrat på Ojnare stigar och i vildvuxen terräng under olika årstider i några år. Där mötte mig en mångfald av blomster med olika blomningstider, från april till oktober. Vissa arter har en lång blomningstid, som solvändan som vi kan se från maj till oktober. Förutom de vanligaste vår- och sommarblommorna finns arter som fältsippa, majviva, liljekonvalj, minst ett 15-tal orkidéarter, vit fetknopp, backtimjan, getväppling, getrams, tulkört, jordtistel, etc...

Nu är det långt lidet på en mycket torr sommar på Gotland. Ändå vandrade jag över rikt blommande marker en dag i mitten av augusti genom ett hav av ängskovall, ängsvädd, rödklint, axveronika, små blomster som kalknarv och vätögontröst, omgiven av humlesurr och fjärilsfladder. Min medvandrare och jag såg jordhumlor, gotlandshumlor, sandgräsfjärilar, kamgräsfjärilar, silversmygare, mindre tåtelsmygare, sexfläckig bastardsvärmare, citronfjäril, och så vidare. Och ljungen! Varje art av fjärilar och humlor har sin favoritväxt. Det finns vid varje tid alltid något att få för varje hungrig insekt. Den här dagen såg vi humlor kalasa tillsammans på jordtistlar och bastardsvärmare para sig på axveronika. Här finns blommande växter som trotsar både långvarig torka och plötsligt skiftande väderlek.

Vi människor mår också bra av att få vandra och umgås i en välkomnande natur som ger oss kraft och inspiration att möta och hantera tidens och framtidens utmaningar. Jag har upplevt detta i Ojnare, och många med mig. Det är värden som inte kan mätas men finns ändå. Vi och de som skall ta vid efter oss behöver varenda bit som ännu finns kvar av miljöer med de egenskaperna. Ojnareskogen förtjänar att leva och bevaras.

Jag kan inte bifoga alla de bilder jag har från Ojnare men har kvar en solvända från den 4:e oktober 2013. Låt oss ta henne till förebild och vända våra ansikten mot ljuset! Välja det växande i stället för förstörelse! Välj rätt nu, välj livets sida!

Därför vill jag att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !Med solvarma sensommarhälsningar,

Elsabritt Calamnius

Stenkyrka på Gotland

elsabritt@telia.com

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 233 av 280 i denna kampanj