Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

2015-03-14

Kära Åsa,

 

Jag skriver nu till dig för att jag litar på att du försvarar, bevakar och bevarar alla naturtyper och dricksvatten i Sverige.

Kanske har du, som många andra stockholmare, ett fritidshus på Gotland? Vill du behålla dricksvattnet?

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av Länsstyrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

Norra Gotland behöver utveckla det hållbara näringslivet. Med en nationalpark kan Region Gotland skapa ett nytt robust näringsliv för framtiden. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu!

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Med vänlig hälsning

Britt Sikström Gråbo

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 60 av 280 i denna kampanj