Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, S

Bevara Ojnareskogen till framtiden!

2015-08-28

Attn: Mikael Damberg
Till Mikael Damberg

”Som närings- och innovationsminister vill jag se till att företagsklimatet i Sverige är så bra att det startas nya företag, att företagen växer, anställer fler och exporterar sina varor och tjänster. På så sätt skapas det fler jobb i Sverige.”

Ja, visst är det bra att du har den ambitionen som du presenterar här!Frågan är bara vad jobben kommer att leda till. Det är skillnad mellan jobb och jobb. Det finns jobb som medför skadegörelse, till och med ödeläggelse av markområden som är till större nytta och glädje samt även ekonomisk vinning i sitt nuvarande skick. Jag saknar alltså den preciseringen i din för övrigt oklanderliga deklaration.

Du har just nu tillsammans med kolleger i regeringen en sådan fråga på ditt bord: förslaget från Länsstyrelsen på Gotland om ett utvidgat Natura 2000-område Bästeträsk med Ojnareskogen, rekommenderat av Naturvårdsverket. EU väntar ivrigt på att få ta emot det. Utgör några jobb vid ett kalkbrott ett hinder för skyddet av omistlig natur och livsviktigt vatten? Det kan jag inte tro. I stället kan Gotland få en nationalpark med alla de jobb av olika slag som det medför. Dessutom är norra Gotland rikt på utdikade och odlade myrmarker som lämpar sig utmärkt för hampodling, vilket kan leda till en industri för förädling av råvaror. Det är bara ett exempel på vad som kan göras här. Här finns möjligheter för nya företag att etablera sig och blomstra, vilket du enligt uttalande vill uppmuntra och främja!

Därför vill jag att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bäste träsk Natura 2000-område.

 

Hälsar vänligen,

Elsabritt Calamnius, Stenkyrka, Gotland

elsabritt@telia.com

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 256 av 280 i denna kampanj