Öppet brev till Stefan Löfvén, Statsminister, S

Bevara Ojnareskogen till framtiden!

2015-08-28

Till Statsminister Stefan Löfven!

Kalkbrytning i Bunge är ett lokalt, kortsiktigt särintresse.

Bästeträsk med Ojnareskogen är ett lokalt, nationellt, globalt, långsiktigt allmänintresse.

Därför vill jag att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område.

Betänk detta noga och fatta klokt beslut för allas vår framtid!

Hälsar vänligen,

Elsabritt Calamnius

Stenkyrka, Gotland

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 255 av 280 i denna kampanj