Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP

Agera nu för Natura 2000 i Ojnare/Bästeträsk

2015-03-27

Hej Åsa

Det brådskar för regeringen att agera - om Nordkalk får brytningstillstånd blir det dyrt för svenska skattebetalare om EU senare sätter stopp . Enligt uppgift kan det då kosta 19 miljarder att lösa ut området!

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av Länsstyrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

Norra Gotland behöver utveckla det hållbara näringslivet. Med en nationalpark kan Region Gotland skapa ett nytt robust näringsliv för framtiden. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu!

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Jag har röstat på Miljöpartiet senaste valen och frågan om mineralutvinning är en av de frågor som jag definitivt hoppas att Miljöpartiet prioriterar. Om inte känns det ganska meningslöst att stödja MP.

Gunilla Kallifatides Andér Bungenäs och Huddinge

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 77 av 280 i denna kampanj