Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, S

Vatten

2015-08-18

Attn: Mikael Damberg


Hej Mikael Damberg!

Hur mycket är rent friskt vatten värt i vårt land enligt din mening?

Med vänliga hälsing/ Annette Andreasson Lummelunda Gotland

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 212 av 280 i denna kampanj