Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S

gotlands vatten

2015-02-28

Är skyddet av Bästeträsk och Ojnareskogen en viktig fråga för dig och parti? Vill du att Bästeträsk och Ojnareskogen ska bli Nationalpark enligt nationalparksplanen från 2009-2013?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen.

Dick Waller Fårösund

Eniga experter,utom Nordkalks 2 mutade, anser att en gruva i Ojnareskogen kommer att skada Gotlands viktigaste vattenkällan, Bästeträsk. Ni vet detta. Den hittills största miljökatastrofen i Sverige hotar. 

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 22 av 280 i denna kampanj