Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP

Ojnareskogen och Gotlands vatten

2015-02-28

Är skyddet av Bästeträsk och Ojnareskogen en viktig fråga för dig och parti? Vill du att Bästeträsk och Ojnareskogen ska bli Nationalpark enligt nationalparksplanen från 2009-2013?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen.

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Dick Waller Fårösund

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 23 av 280 i denna kampanj