Öppet brev till Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP

Kalkbrytning på Gotland Natura 2000 områden

2015-02-28

Karin Rüger Rute, Gotland

Hej!

Jag heter Karin Rüger och bor i Rute socken, i närheten av den planerade Bungetäckten. Sen nästan 10 år förföljer jag på närmaste håll kampen mellan kalkindustrin och människor som värnar om den unika naturen och sitt dricksvatten.

Jag har upplevt hur miljöbalken tolkas av Miljööverdomstolen. I domen 2009 fastslås att 25 år av kalkbrytning bäst motsvarar Miljöbalkens målsättning med en hållbar utveckling. Jag har upplevt hur paragrafer i miljöbalken ändras för att lättare kunna ge tillstånd till brytning. Jag har upplevt hur politiker dragit tillbaka Naturvårdsverkets förslag om att göra Ojnaremyr till Natura 2000 område. Något som i detta fall är helt olagligt enligt EU-rätt. Men nu läser jag till min stora glädje att stora områden på norra Gotland är av Länsstyrelsen föreslagna som Natura 2000 områden. Men det är bråttom, redan 23 mars och 13 april startar förhandlingarna med Mark-och Miljööverdomstolen .Såsom varande medlemm i Miljöpartiet,  ber dig därför att arbeta för att förkorta handläggningstiden för dessa beslut.

Med vänliga hälsningar Karin

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 24 av 280 i denna kampanj