Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP

naturskydd

2015-02-28

Till Åsa Romson

Det världsunika naturområdet Bästeträsk har föreslagits som Natura 2000-område av Länsstyrelsen på Gotland. Centralt i området ligger Ojnareskogen, sedan tio år tillbaka hotad av planer på omfattande kalkbrytning. Flera starka skäl finns att bevara denna skog.

  1. Det skäl som syns tydligast i breda kretsar är vattenfrågan. Bästeträsk är ämnat som vattentäkt för sitt ovanligt rena drickbara vatten, till stor del ditrunnet från Ojnaremyr. Ett kalkbrott skulle skära av den förbindelsen, till stort men för den sårbara vattenförsörjningen på Gotland.

  2. Betydelsen av arternas mångfald känner du som miljövän säkert till. Du vet nog också hur viktigt det är att det finns tillräckligt stora sammanhängande ytor av skyddsvärd natur för att ekologisk samverkan skall fungera. De områden som hotas har just de egenskaperna. Ett kalkbrott mitt i denna natur på 170 hektar skulle självklart skära sönder helheten.

  3. Det tredje skälet är inte lika mycket betonat som de övriga men kan ha lika stor betydelse, nämligen som värdefullt hälso- och kunskapsfrämjande strövområde. Den sortens naturgivna platser blir färre och färre i vår tid, och det är hög tid att vända den trenden. Vi kan inte fortsätta hantera vår jord som hittills. Ojnare har utsikt att bli en sådan trendvändare, förhoppningsvis globalt. En utmaning för en miljöminister och för ett miljövärnande parti!

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

                                                               Hälsar vänligen,

                                                               Elsabritt Calamnius

                                                               Stenkyrka, Gotland

                                                                                       britta.calamnius@hotmail.com

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 21 av 280 i denna kampanj