Öppet brev till Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP

natura 2000

2015-03-15

Fan, fan, fan. Vad är det som händer!?!?!?

Det finns ingen vattenbrist på Gotland, sägs det! Och ändå har vi bevattningsförbud här i Ljugarn i stort sett varje sommar= Hur hkan dethänga ihop?!?!?! Tänk efter nu, innan det är för sent. Spräng inte bort kalkberget så att salltvattnet har möjlighet att tränga in! Kanske har vi tur att det går bra, men om inte?!?!? Då finns inte ett sätt i världen att vrida allt tillbaka?!?!?!

Tänk, tänk, tänk! Omdet blir som i stockholms skärgård med salt i brunnarna så är det nästan 60.000 personer som berörs! Ska vi försöka rena Östersjöns vatten? Ett vatten varifrån fiskarna innehåller så mycket restriktioner hur ofta man får äta utav den att vem som helst kan få mardrömmar?

För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen.

Norra Gotland behöver utveckla det hållbara näringslivet. Med en nationalpark kan Region Gotland skapa ett nytt robust näringsliv för framtiden. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu!

Madeleine Berg, Ljugarn

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 67 av 280 i denna kampanj