Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister MP

Vatten- förutsättningen för livet och framtiden

2015-03-29

 

Hej Per!

Jag bor och verkar på Gotland och känner en djup oro för vad som kommer att hända med våra dricksvattentäkter, om de enorma kalkbrotten på Norra Gotland blir verklighet.

Det står redan klart att vi emellanåt kommer att tvingas dricka avsaltat havsvatten, trots att det med sin brist på mineraler innebär en hälsorisk. Att i detta läge inte göra allt för att skydda våra befintliga dricksvattentäkter och våtmarker är för mig ren och skär dårskap!

Nu har vi inte, trots att många kämpat oförtrutet, lyckats göra det här på vår ö - så vårt sista hopp står till er i regeringen! 

Jag har tre barn och arbetar dessutom med barn. Mitt arbete går ut på att skapa en så trygg, god och giftfri värld som möjligt åt dem.

Trots att världen utanför inte ser ut på det viset, så är de ännu för unga för att ta del av för mycket information kring detta.

En gång råkade dock mina egna barn smygtitta på filmklippet nedan och de blickar jag fick från dem efteråt satte sig djupt i själen! Som att jag ställdes till svars för allt vad vuxna gör med vår jord - där dessa våra barn snart på egen hand skall försöka skapa och leva sina liv. 

- Det här får inte hända! var deras omedelbara kommentar när filmen var slut.

Titta gärna du också!

http://www.youtube.com/watch?v=Aab42-yz5HY&sns=em

Jag vet att beslutet ni fattar är ert, men vi är många på Gotland som hoppas att det blir ett beslut ni kan stå för - även i framtiden.

Vänliga hälsningar

Linda Knutas, Visby

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 81 av 280 i denna kampanj