Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S

Vattnet och naturen viktigast!

2015-03-26

Hej!

Jag är aktiv socialdemokrat, bor i Nacka men också på Gotland. Jag är livrädd för att Bästeträsk och Ojnareskogen kommer att offras när riksintresset för gruvnäringen kolliderar med riksintresset omistliga naturvärden och biotoper. Händer detta så är vår miljölagstiftning inte värt pappret det är skrivet på. Regeringen har möjlighet att anta förslaget från Länsstyrelsen på Gotland att utpeka Ojnareskogen och Bästeträsk till Natura 2000-områden. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen.

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område snarast!

Laina Rosberg, Nacka

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 74 av 280 i denna kampanj