Öppet brev till Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson, S

Ett utmärkt förslag för att utöka eko-turismen på Gotland och ha ett hållbart alternativ till gammaldags exploatering.

2015-08-28

Det är förlegat att förstöra Naturområden med unik artrikedom.

Blir förvånad över att det fortfarande sker i den upplysta stat som är Sverige.

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.

Norra Gotland behöver utveckla det hållbara näringslivet. Med en nationalpark kan Region Gotland skapa ett nytt robust näringsliv för framtiden. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu!

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Malin Ringdahl, skribent och opinionsbildare, partipolitiskt obunden

Norrköping

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 251 av 280 i denna kampanj