Öppet brev till Hans Dahlgren, Statssekreterare åt Stefan Löfvén, s

Bästeträsk och Ojnareskogen behövs för framtida generationer!

2015-08-27

Hej Hans,

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000-område och frågan ligger nu på regeringens bord.

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Redan idag uppstår problem med vattenförsörjningen när det är torrt under långa perioder. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående. Utan god tillgång till vatten blir det svårt att fortsätta utveckla Gotland och att verka och bo där på lång sikt. Det är viktigt att ta ställning till om kortsiktigt företagande i form av kalkbrytning är värt att prioritera framför Gotlands långsiktiga vattenförsörjning. 

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen, för att säkerställa vattentillgång på ön och skydda värdefulla naturtillgångar!

Med vänliga hälsningar

Linda, Linköpingsbo och sommargotlänning

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 250 av 280 i denna kampanj