Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP

Skydda Gotlands vatten och unika natur!

2015-03-05

Hej Åsa Romson.

Jag skriver till Dig för att Du bryr Dig om natur och miljö, precis som jag. Att bo på en ö som Gotland innebär ofta en extra utsarthet på olika sätt.

Tillgången på färskvatten är ett område som redan är ett bekymmer varje sommar. Det finns knappast utrymme för ytterligare försämringar på vattentillgången.

Många olika och ofta unika naturtyper finns, än så länge, runt om på Gotland. De är ibland så pass unika att de bara finns på ett visst ställe och detta får på inga villkor äventyras så att de försvinner helt. 

 Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av Länsstyrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen.

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Karin Eklund, Visby

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 47 av 280 i denna kampanj