Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S

Ojnareskogen

2015-03-07

Skall vi tillåta fortsatt storskalig kalkbrytning på norra Gotland?

Gäller det skydd av naturtyper och växter kontra arbetstillfällen inom industrin?

Eller gäller frågan kortvariga arbetstillfällen inom kalkindustrin kontra ALLA  arbetstillfällen på Norra och mellersta Gotland i all framtid.

Om vi vill värna arbetstillfällen och lönsamma hållbara företag så skall vi inte godkänna storskalig kalkbrytning på norra Gotland !

Vattnet är starkt hotat av kalkbrytningen. Ett rent och gott dricksvatten är en stor rikedom som vi idag tar som självklar.

Ett rent dricksvatten är en förutsättning för jordbruket och för folkhälsan. Ett rent dricksvatten kan användas för att skapa nya arbetstillfällen.

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av Länsstyrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000. 

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen.

Norra Gotland behöver utveckla det hållbara näringslivet. Med en nationalpark kan Region Gotland skapa ett nytt robust näringsliv för framtiden. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu!

Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

Karin Gardell ( arbetar med folkhälsa och mat) Visby 

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 48 av 280 i denna kampanj