Öppet brev till Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP

gotlands vatten

2015-03-05

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av Länsstyrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen.

Dick Waller Fårösund

Hej Göran

en 300 fotbollsplaner stor 25 m djup gruva i Ojnareskogen som är ett vattenskyddsområde, naturreservat, planerad nationalpark och beläget mitt bland natura 2000 områden. Dessutom ett tillrinningsområde till Bästeträsk, Gotlands viktigaste dricksvattenkälla. Fårösund inviger om några månader sitt nya vattenverk där allt vatten tas från Bästeträsk. Och som du vet räder stor vattenbrist på Gotland. Inte så lyckat med denna gruva, eller hur. Om inte regeringen vaknar och stopper denna blivande miljökatastrof sker det med miljöpartiets goda minne. Och gruvan kommer att kallas "rormsonbrottet"

hälsningar Dick Waller

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 46 av 280 i denna kampanj