Öppet brev till Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson, S

Skydda Bästeträsk och Ojnareskogen!

2015-05-06

Hej Max! Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. Vad kan du och ditt parti göra för att se till att området blir gotlands första Nationalpark enligt Nationalparksplanen 2009-2013?

Jag tycker att det är viktigare att värna om unika miljöer och arter och en framtida potentiellt viktig vattentäkt istället för att gynna kortsiktiga vinstintressen! För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd tycker jag att området måste utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Gustav Quint
Siene, Vårgårda Kommun

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 134 av 280 i denna kampanj