Öppet brev till Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén S

Ojnarekog och Bästeträsk - Natura 2000!

2015-04-06

2015-04-06

Bästa Emma Lennartsson.

Ojnareskogen och Bästeträsk behöver skyddas!

Skyddet av Bästeträsk och Ojnareskogen borde vara en brännhet och viktig fråga för hela regeringen. Enligt nationalparksplanen från 2009-2013 ligger förslag på att Bästeträsk och Ojnareskogen utnämns till Nationalpark. Vi behöver trygga tillgången på naturligt dricksvatten på Gotland!

Hur tar regeringen sitt ansvar för att detta förverkligas?

Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. Vi är många på Gotland som kämpar för att skydda det värdefulla färskvatten som vi har tillgång till idag! Att avsalta havsvatten eller göra Gotlands befolkning beroende av ditfraktat vatten är ingen hållbar lösning.

Ingen kalkindustri kan vara mer värd än dricksvatten, det handlar om människors hälsa och framtida möjligheter att leva på ön. Jag vädjar till dig som statssekreterare att denna vattenfråga tas på djupaste allvar.

För att ge det världsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-område. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Ojnareskog och Bästeträsk ingår i nationalparksplanen. För att denna skall kunna genomföras behöver Bästeträsk skyddas redan nu.

Jag vill att regeringen anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen innan nästa förhandling i Mark- och Miljööverdomstolen den 13 april.

Linda Karlsson/ Visby

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 88 av 280 i denna kampanj