Öppet brev till Magdalena Andersson, Finansminister, S

Ta ansvar!

2015-08-29

Hej!

Nedan är några rader utformade av Naturskyddsföreningen som även jag står helt bakom.

Till detta vill jag lägga till min förhoppning att du och dina kollegor, från och med nu och framåt, aktivt jobbar för att skydda en ovärderlig del av Sveriges natur och finner andra vägar som är mer skonsamma mot miljö och människor när det kommer till att gå näringslivet till mötes.

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.

För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Arunima Rosenblad, Krokholmen Värmdö

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 265 av 280 i denna kampanj