Öppet brev till Stefan Löfvén, Statsminister, S

Bästeträsk-Ojnareskogen Natura 2000

2015-06-23

Till Stefan Löfven!

Kalkbrytning i Bunge är ett lokalt, kortsiktigt särintresse.

Bästeträsk med Ojnareskogen är ett lokalt, nationellt, globalt, långsiktigt intresse.

Därför vill jag att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område.

Betänk detta noga och fatta klokt beslut för allas vår framtid!

Hälsar vänligen,

Elsabritt Calamnius

Stenkyrka, Gotland

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 185 av 280 i denna kampanj