Öppet brev till Magdalena Andersson, Finansminister S

Ta ansvar för jordens framtid genom att förstå vikten av skydd för Ojnareskogen.

2015-04-03

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av Länsstyrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen.

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Karin Knallabo, Hägersten

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 84 av 280 i denna kampanj