Öppet brev till Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén S

Bevaringen av Sveriges Miljö!

2015-03-03

Hej Statssekreterare!

Jag heter Erik Svensson, går i klass 8a på Guteskolan och bor på Gotland, och jag tycker att du ska ta ställning i frågan om att göra Bästeträsk, Gotlands största färskvatenkälla, och Ojnareskogen, Gotlands artrikaste naturområde till Nationalpark enligt nationalparksplanen från 2009-2013! 

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Speciellt sådana med natur i! Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av Länsstyrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljöverdomstolen 23 mars och 13 april!

Erik Svensson, en ytterst upprörd åttondeklassare!

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 39 av 280 i denna kampanj