Öppet brev till Charlotte Svensson, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S

Bevaringen av Sveriges Miljö!

2015-03-03

Hej Stats sekreterare!

Jag heter Erik Svensson, går i klass 8a på Gute skolan och bor på Gotland, och jag tycker att du ska ta ställning i frågan om att göra Bäste träsk, Gotlands största färskvatten källa, och Ojnare skogen, Gotlands art rikaste natur område till National park enligt national parks planen från 2009-2013! 

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla natur typer. Speciellt sådana med natur i! Bäste träsk och Ojnare skogen är föreslagna av Läns styrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bäste träsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljö överdomstolen 23 mars och 13 April!

Erik Svensson, en ytterst upprörd åttonde klassare!

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 40 av 280 i denna kampanj