Öppet brev till Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg, S

Rädda Gotlands unika natur

2015-08-29

Hej Eva!

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord. 

För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Även om jag bor långt från Gotland och aldrig ens varit där så bryr jag mig och det hoppas jag du också gör.

Gör vad du kan för att påverka!

 

med vänliga hälsningar

Susanne Winkle, Malmö

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 268 av 280 i denna kampanj