Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister, MP

Realpolitik: Grön tillväxt

2015-05-06

Hej Per,

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar för landet unika naturtyper. Dels ur ett ekologiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv och dels även ur ett kommersiellt perspektiv. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.

En nationalpark på norra Gotland skulle ytterligare stärka öns potential som turistmål och skapa förutsättning för en grön näring på ön. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu.

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen.

Vänligen

Per Björkman, Landvetter

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 146 av 280 i denna kampanj