Öppet brev till Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén, S

Gör Öjnareskogen till Natura 2000! OMGÅENDE!

2015-05-06

Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. Vad kan du och ditt parti göra för att se till att området blir gotlands första Nationalpark enligt Nationalparksplanen 2009-2013?

Bäsketräsk är ett världsunikt naturområde. Detta naturområde är tyvärr hotat, vilket orskar stora problem både lokalt och globalt. Gotland får sin största dricksvattentäkt från Bäsketräsk, och är beroende av detta för att säkra framtida vattentillgångar. Den globala uppvärmningen som medför klimatförändringar i världen är i sig ett hot mot dricksvattentillgången, och därför kan vi INTE äventyra vattenförsörjningen på Gotland.

Ni i regeringen behöver agera snabbt för att skydda vår Bästeträsk och Ojnareskogen! Det finns många utrotningshotade arter inom Bästeträsk och dess omgivningar, och för att ge dessa arter ett kraftfullt skyd bör Bästeträsk utnämnas till Natura 2000-område.
Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen och för att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Jag uppmanar regeringen att tänka långsiktigt och holistiskt. Många svenskar bryr sig om miljön och vi räknar med att ni för våran talan. Respekten för både er och för Sverige lär öka inom EU:s gränser och resten av världen.en ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!


Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper, och det bör ni i regeringen också tycka.
Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.

 

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen!

Elin Isberg,
Vänersborg

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 145 av 280 i denna kampanj