Öppet brev till Gunvor G Ericsson, Statssekreterare åt Åsa Romson, MP

Bevara vattnet på Gotland!

2015-05-15

Hej Gunvor, jag hoppades att saken var klar, med MP i regeringen.

Vi som privatpersoner får inte ta upp nya borrhål för vatten i trakterna kring Ojnareskogen om kloridhalten överstiger 100 mg/L, vilket är ett extremt lågt värde. Andra kommuner tillämpar inte så stränga villkor. Varför har Gotlands kommun ställt sådana extrema  krav? Jo, rent vatten är en kritisk resurs på Gotland.

Hur kan man då tänka tankten på ett kalkbrott av storlek Visby innterstad i denna känsliga natur i närheten av Bäste träsk?

Bevara onjareskogen - gör det till ett 2000 naturaområde.

Sten Ortman, Nacka

 

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 165 av 280 i denna kampanj