Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP

Natura 2000

2015-02-27

Är skyddet av Bästeträsk och Ojnareskogen en viktig fråga för dig och parti? Vill du att Bästeträsk och Ojnareskogen ska bli Nationalpark enligt nationalparksplanen från 2009-2013?

För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Anna Karimo, Visby

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 17 av 280 i denna kampanj