Öppet brev till Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson, S

Öjnareskogen

2015-12-02

Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen har blivit en regeringsfråga. Enligt Nationalparksplanen 2009-2013 är Öjnareskogen så värdefull att den bör bli nationalpark. Det vore Gotlands första. Vad kan du - och ditt parti - göra för att se till att området blir Nationalpark ?

Området - det unika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar - bör utnämnas till Natura 2000-området. För att ge det ett starkare skydd måste behöver Bästeträsk skyddas redan nu! I Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen och det finns dessutom ännu ingen nationalpark på Gotland.

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. Vattenförsörjningen får inte sättas på spel förvi ska vara rustade att möta framtidens klimatförändringar. Det krävs nu att regeringen beslutar att snarast möjligt skydda den.

Norra Gotland behöver dessutom också utveckla ett hållbart näringsliv. Med en nationalpark har Region Gotland möjlighet att skapa det. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu!

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen!

Christina Klein Rältlindor

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 280 av 280 i denna kampanj