Öppet brev till Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén, S

Reagera mot Ojnareskogen

2015-05-06

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.

Norra Gotland behöver utveckla det hållbara näringslivet. Med en nationalpark kan Region Gotland skapa ett nytt robust näringsliv för framtiden. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu!

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Jonas Darin Årsta

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 142 av 280 i denna kampanj