Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP

Mina barns ärvda gård på norra gotland hotas av vattenbrist!

2015-04-14

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av Länsstyrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen.

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Juni Gidenstam är mitt barnbarn-det sjunde som kommer att ha del i gården genom sin pappa min son. Hon oroar sig för att växter och djur och vi kommer att få problem med vatten eftersom vi har vattningsförbud varje sommar-kan du tycka att det inte gör något?

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 94 av 280 i denna kampanj