Öppet brev till Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson, S

Rädda Ojnareskogen!

2015-05-18

Hej! Jag heter Frida Franke och är ofta i Ojnareskogen eftersom min mormor och morfar har hus i Lärbro. Jag vill att Regeringen nu när man har chansen sätter ner foten och gör området till nationalpark så att människor även i framtiden kan  få vandra i Ojnare och dricka Bästeträskt vatten.

Vad kan du och ditt parti göra för att se till att området blir gotlands första Nationalpark (den finns ju redan i Er Nationalparksplan 2009-2013?

För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Norra Gotland behöver utveckla det hållbara näringslivet. Med en nationalpark kan Region Gotland skapa ett nytt robust näringsliv för framtiden. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu!

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Frida Franke, Karlskrona

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 168 av 280 i denna kampanj