Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister, MP

Skydda Ojnareskogen

2015-05-07

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.

För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Karolina Carheden Fürst, Tungelsta

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 151 av 280 i denna kampanj