Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister, MP

Akut ang Skyddandet av Bästeträsk

2015-06-02

Är det inte lite märkligt att vi 2015 och i ett så välutvecklat land och samhälle som Sverige, fortfarande ska behöva hålla på att kämpa för att inte fler platser i landet ska skövlas och förstöras så att de kommande gereationerna inte vet hur platsen har sett ut tidigare? Att fina naturområden och sparade resevat hela tiden ska vara i farozonen.

 

Jag tycker därför att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Gotland är ju Sverige i miniatyr rent naturmässigt och det är bara på denna Ö som denna mångfald och blandning finns. När ska vi förstå att ”Nu är det stopp” nu tar vi inte mer av naturen. För gör vi det så tar vi bort något som inte kan återskapas och som går förlorat. Det är som att ta bort innehållet och bara låta ytterväggarr eller skalet vara kvar, och sedan undra varför det inte känns likadant.

 

Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. Vad kan du och ditt parti göra för att se till att området blir gotlands första Nationalpark enligt Nationalparksplanen 2009-2013?

För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd, måste området utnämnas till nationalpark, för det finns det ingen på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen, så därför MÅSTE Bästeträsk skyddas redan nu!

 

Gotland behöver dessutom trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen, då detta är det enda alternativet som finns. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående!

 

Jag kräver att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000 området till EU-kommissionen!

 

Ante Blomberg
 

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 174 av 280 i denna kampanj