Öppet brev till Stefan Löfvén, Statsminister S

Visa att regeringen bryr sig om jordens framtid!

2015-03-14

Hej Stefan! Jag uppmanar dig härmed att visa att du tänker långsiktigt och holistiskt! Det finns många här i Sverige som bryr sig om miljön och som kommer se att socialdemokraterna för deras talan om du följer denna uppmaning. Dessutom kommer respekten för dig och för Sverige öka inom EU och resten av världen och framtiden kommer att se på regeringen med blidare ögon. Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av Länsstyrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen.

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Jag räknar med dig.

Erik Karlström, Lund.

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 63 av 280 i denna kampanj