Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP

Bästeträsk

2015-02-23

Region Gotland arbetar för närvarande med att upprätta ett vattenskyddsområde (enligt miljöbalken) för området. Regionen har investerat mycket stora belopp i infrastrukturen för att ta vatten ur Bästeträsk till ca 2000 abbonenter på norra Gotland.

Om Nordkalk och Svenska mineral för öppna ny gruvor i det planerade vattenskyddsområdet vore det mycket allvarligt och det skulle utgöra en mycket stor risk gentemot vattenförsörjningen. 

Detta är den kanske viktigaste frågan om vi bortser från omistliga naturvärden.

Gotland har inte råd att förlora denna extremt viktiga vattentäkt, den måste skyddas mot all form av exploatering. Bästeträsk skyddades redan 1973 genom ett regeringsbeslut om miljöskyddsområde. Detta har miljödomstolarna ignorerat.

Daniel Heilborn, Arkitekt Visby

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 6 av 280 i denna kampanj