Öppet brev till Gunvor G Ericsson, Statssekreterare åt Åsa Romson, MP

skydda ojnare är det enda rimliga!

2015-08-13

Hej Gunvor.

Jag vet att ni vet att det här pågår, men ni, minister Åsa och alla på departementet, måste förstå djupare hur grundvattenproblematijen ser ut på Gotland. Redan nu har vi normala somrar enorma problem med vattenflrsörjningen. Har historien inte lärt oss ett dugg om hur vi ska ge tusan i att rubba bslanser och fippla med naturen? Hur kan en kortsiktig ekonomisk och arbetsmarknadspolitisk insats ses som viktigare än Gotlands hela framtida vattenförsörjning? VANSINNE!

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående.

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Ella Frenning, Follingbo

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 204 av 280 i denna kampanj