Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

17.5 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Gör Ojnareskogen till Natura 2000! på initiativ av Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Sammanfattning för Gör Ojnareskogen till Natura 2000!
280 öppna brev
280 unika författare
42:33:29 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Ge Ojnare det skydd skogen och vattnet skulle haft för länge sedan! Magdalena Andersson, Finansminister S 4 years ago 1132 **
Bästa Stefan, nu vill jag att du och dina partikamrater agerar för miljön! Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 980 *
Jag vill reda Ojnare! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1000 *
Rädda Ojnareskogen! Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 1135 *
Rädda Ojnareskogen! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1010 *
Biologisk mångfald i hav,sjöar och vattendrag är värt att skyddas. Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 1002 *
Bästeträsk Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1078 **
Ojnareskogen förtjänar skyddsstatus! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1049 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1018 *
Jag önskar/vill att regeringen ska utöka natura 2000- skyddet för Ojnareskogen och Bästeträsk! Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 1040 **
naturskydd Magdalena Andersson, Finansminister S 4 years ago 1002 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1065 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1024 *
Skydda Ojnareskogen - utnämn det till Natura 2000-område! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1018 **
Bevara Ojnareskogen - för jobbens, ekonomins och naturens skull! Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 1009 **
Ojnareskogen Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 1009 *
Natura 2000 Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1016 *
ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 983 **
Bevara Bästeträsk och Ojnareskogen!Det är viktigt! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1015 *
Bevara Svensk Natur!! Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 1050 **
naturskydd Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1018 *
Ojnareskogen och Gotlands vatten Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 974 *
gotlands vatten Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 1019 **
gotlands vatten Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 1045 **
gotlands vatten Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1053 **
gotlands vatten Magdalena Andersson, Finansminister S 4 years ago 999 **
gotlands vatten Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 1120 **
gotlands vatten Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 1062 **
gotlands vatten Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 4 years ago 1118 **
gotlands vatten Hans Dahlgren, Statssekreterare åt Stefan Löfvén s 4 years ago 1058 **
gotlands vatten Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén S 4 years ago 1024 **
gotlands vatten Charlotte Svensson, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 1118 **
gotlands vatten Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 4 years ago 1129 **
Gotlands framtida vattenförsörjning m.m. Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 1055 *
Kalkbrytning på Gotland Natura 2000 områden Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 4 years ago 1023 *
Ojnareskogen bör bli nationalpark och att vattnet skyddas. Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1091 *
stötta småföretagen! Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 1010 ***
stötta småföretagen! Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 4 years ago 992 ***
Bevaringen av Sveriges Miljö! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1028 **
Bevaringen av Sveriges Miljö! Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén S 4 years ago 1016 **
Bevaringen av Sveriges Miljö! Charlotte Svensson, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 1156 **
Gör Ojnareskogen till Natura 2000! Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 4 years ago 1081 *
Miljöpartiet måste försvara vattnet! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 961 **
Bevara den Världsunika Ojnareskogen och Bästeträsks tillrinnimgsområde. Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 949 *
Ojnareskogen Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 1008 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 990 *
Skydda Gotlands vatten och unika natur! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1116 **
Ojnareskogen Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 1022 **
Bästa Göran, nu vill jag att du och dina partikamrater agerar för miljön! Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 4 years ago 1020 *
Gör Ojnareskogen till Natura 2000 Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1014 *