Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

17.5 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Gör Ojnareskogen till Natura 2000! på initiativ av Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Sammanfattning för Gör Ojnareskogen till Natura 2000!
280 öppna brev
280 unika författare
42:33:29 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Ge Ojnare det skydd skogen och vattnet skulle haft för länge sedan! Magdalena Andersson, Finansminister S 4 years ago 1023 **
Bästa Stefan, nu vill jag att du och dina partikamrater agerar för miljön! Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 876 *
Jag vill reda Ojnare! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 905 *
Rädda Ojnareskogen! Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 1021 *
Rädda Ojnareskogen! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 904 *
Biologisk mångfald i hav,sjöar och vattendrag är värt att skyddas. Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 883 *
Bästeträsk Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 976 **
Ojnareskogen förtjänar skyddsstatus! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 944 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 910 *
Jag önskar/vill att regeringen ska utöka natura 2000- skyddet för Ojnareskogen och Bästeträsk! Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 932 **
naturskydd Magdalena Andersson, Finansminister S 4 years ago 900 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 956 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 924 *
Skydda Ojnareskogen - utnämn det till Natura 2000-område! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 910 **
Bevara Ojnareskogen - för jobbens, ekonomins och naturens skull! Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 890 **
Ojnareskogen Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 901 *
Natura 2000 Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 921 *
ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 874 **
Bevara Bästeträsk och Ojnareskogen!Det är viktigt! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 901 *
Bevara Svensk Natur!! Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 946 **
naturskydd Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 912 *
Ojnareskogen och Gotlands vatten Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 868 *
gotlands vatten Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 918 **
gotlands vatten Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 935 **
gotlands vatten Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 953 **
gotlands vatten Magdalena Andersson, Finansminister S 4 years ago 908 **
gotlands vatten Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 1011 **
gotlands vatten Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 960 **
gotlands vatten Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 4 years ago 1009 **
gotlands vatten Hans Dahlgren, Statssekreterare åt Stefan Löfvén s 4 years ago 955 **
gotlands vatten Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén S 4 years ago 923 **
gotlands vatten Charlotte Svensson, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 997 **
gotlands vatten Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 4 years ago 1014 **
Gotlands framtida vattenförsörjning m.m. Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 941 *
Kalkbrytning på Gotland Natura 2000 områden Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 4 years ago 913 *
Ojnareskogen bör bli nationalpark och att vattnet skyddas. Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 986 *
stötta småföretagen! Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 893 ***
stötta småföretagen! Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 4 years ago 890 ***
Bevaringen av Sveriges Miljö! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 923 **
Bevaringen av Sveriges Miljö! Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén S 4 years ago 913 **
Bevaringen av Sveriges Miljö! Charlotte Svensson, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 1040 **
Gör Ojnareskogen till Natura 2000! Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 4 years ago 974 *
Miljöpartiet måste försvara vattnet! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 863 **
Bevara den Världsunika Ojnareskogen och Bästeträsks tillrinnimgsområde. Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 832 *
Ojnareskogen Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 900 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 886 *
Skydda Gotlands vatten och unika natur! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1001 **
Ojnareskogen Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 920 **
Bästa Göran, nu vill jag att du och dina partikamrater agerar för miljön! Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 4 years ago 917 *
Gör Ojnareskogen till Natura 2000 Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 910 *