Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

17.5 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Gör Ojnareskogen till Natura 2000! på initiativ av Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Sammanfattning för Gör Ojnareskogen till Natura 2000!
280 öppna brev
280 unika författare
42:33:29 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Ge Ojnare det skydd skogen och vattnet skulle haft för länge sedan! Magdalena Andersson, Finansminister S 5 år sedan 1412 **
Bästa Stefan, nu vill jag att du och dina partikamrater agerar för miljön! Stefan Löfvén, Statsminister S 5 år sedan 1261 *
Jag vill reda Ojnare! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1263 *
Rädda Ojnareskogen! Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 5 år sedan 1419 *
Rädda Ojnareskogen! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1286 *
Biologisk mångfald i hav,sjöar och vattendrag är värt att skyddas. Stefan Löfvén, Statsminister S 5 år sedan 1299 *
Bästeträsk Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1342 **
Ojnareskogen förtjänar skyddsstatus! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1304 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1301 *
Jag önskar/vill att regeringen ska utöka natura 2000- skyddet för Ojnareskogen och Bästeträsk! Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 5 år sedan 1325 **
naturskydd Magdalena Andersson, Finansminister S 5 år sedan 1288 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1343 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1310 *
Skydda Ojnareskogen - utnämn det till Natura 2000-område! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1309 **
Bevara Ojnareskogen - för jobbens, ekonomins och naturens skull! Stefan Löfvén, Statsminister S 5 år sedan 1310 **
Ojnareskogen Stefan Löfvén, Statsminister S 5 år sedan 1290 *
Natura 2000 Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1304 *
ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1259 **
Bevara Bästeträsk och Ojnareskogen!Det är viktigt! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1306 *
Bevara Svensk Natur!! Stefan Löfvén, Statsminister S 5 år sedan 1342 **
naturskydd Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1325 *
Ojnareskogen och Gotlands vatten Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1242 *
gotlands vatten Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 5 år sedan 1307 **
gotlands vatten Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 5 år sedan 1316 **
gotlands vatten Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1344 **
gotlands vatten Magdalena Andersson, Finansminister S 5 år sedan 1278 **
gotlands vatten Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 5 år sedan 1417 **
gotlands vatten Stefan Löfvén, Statsminister S 5 år sedan 1331 **
gotlands vatten Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 5 år sedan 1391 **
gotlands vatten Hans Dahlgren, Statssekreterare åt Stefan Löfvén s 5 år sedan 1350 **
gotlands vatten Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén S 5 år sedan 1301 **
gotlands vatten Charlotte Svensson, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 5 år sedan 1403 **
gotlands vatten Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 5 år sedan 1415 **
Gotlands framtida vattenförsörjning m.m. Stefan Löfvén, Statsminister S 5 år sedan 1371 *
Kalkbrytning på Gotland Natura 2000 områden Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 5 år sedan 1305 *
Ojnareskogen bör bli nationalpark och att vattnet skyddas. Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1376 *
stötta småföretagen! Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 5 år sedan 1311 ***
stötta småföretagen! Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 5 år sedan 1277 ***
Bevaringen av Sveriges Miljö! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1319 **
Bevaringen av Sveriges Miljö! Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén S 5 år sedan 1299 **
Bevaringen av Sveriges Miljö! Charlotte Svensson, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 5 år sedan 1431 **
Gör Ojnareskogen till Natura 2000! Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 5 år sedan 1358 *
Miljöpartiet måste försvara vattnet! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1218 **
Bevara den Världsunika Ojnareskogen och Bästeträsks tillrinnimgsområde. Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1234 *
Ojnareskogen Stefan Löfvén, Statsminister S 5 år sedan 1279 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1257 *
Skydda Gotlands vatten och unika natur! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1401 **
Ojnareskogen Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 5 år sedan 1285 **
Bästa Göran, nu vill jag att du och dina partikamrater agerar för miljön! Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 5 år sedan 1302 *
Gör Ojnareskogen till Natura 2000 Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 år sedan 1301 *