Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

17.5 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Gör Ojnareskogen till Natura 2000! på initiativ av Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Sammanfattning för Gör Ojnareskogen till Natura 2000!
280 öppna brev
280 unika författare
42:33:29 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Ge Ojnare det skydd skogen och vattnet skulle haft för länge sedan! Magdalena Andersson, Finansminister S 4 years ago 1088 **
Bästa Stefan, nu vill jag att du och dina partikamrater agerar för miljön! Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 936 *
Jag vill reda Ojnare! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 958 *
Rädda Ojnareskogen! Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 1086 *
Rädda Ojnareskogen! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 961 *
Biologisk mångfald i hav,sjöar och vattendrag är värt att skyddas. Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 945 *
Bästeträsk Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1029 **
Ojnareskogen förtjänar skyddsstatus! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 994 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 965 *
Jag önskar/vill att regeringen ska utöka natura 2000- skyddet för Ojnareskogen och Bästeträsk! Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 991 **
naturskydd Magdalena Andersson, Finansminister S 4 years ago 955 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1013 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 978 *
Skydda Ojnareskogen - utnämn det till Natura 2000-område! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 969 **
Bevara Ojnareskogen - för jobbens, ekonomins och naturens skull! Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 949 **
Ojnareskogen Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 957 *
Natura 2000 Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 972 *
ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 934 **
Bevara Bästeträsk och Ojnareskogen!Det är viktigt! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 962 *
Bevara Svensk Natur!! Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 1002 **
naturskydd Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 967 *
Ojnareskogen och Gotlands vatten Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 925 *
gotlands vatten Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 968 **
gotlands vatten Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 990 **
gotlands vatten Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1004 **
gotlands vatten Magdalena Andersson, Finansminister S 4 years ago 958 **
gotlands vatten Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 1063 **
gotlands vatten Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 1010 **
gotlands vatten Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 4 years ago 1065 **
gotlands vatten Hans Dahlgren, Statssekreterare åt Stefan Löfvén s 4 years ago 1013 **
gotlands vatten Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén S 4 years ago 978 **
gotlands vatten Charlotte Svensson, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 1056 **
gotlands vatten Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 4 years ago 1074 **
Gotlands framtida vattenförsörjning m.m. Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 996 *
Kalkbrytning på Gotland Natura 2000 områden Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 4 years ago 971 *
Ojnareskogen bör bli nationalpark och att vattnet skyddas. Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1042 *
stötta småföretagen! Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 952 ***
stötta småföretagen! Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 4 years ago 943 ***
Bevaringen av Sveriges Miljö! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 979 **
Bevaringen av Sveriges Miljö! Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén S 4 years ago 971 **
Bevaringen av Sveriges Miljö! Charlotte Svensson, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 1104 **
Gör Ojnareskogen till Natura 2000! Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 4 years ago 1026 *
Miljöpartiet måste försvara vattnet! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 915 **
Bevara den Världsunika Ojnareskogen och Bästeträsks tillrinnimgsområde. Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 891 *
Ojnareskogen Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 957 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 943 *
Skydda Gotlands vatten och unika natur! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1061 **
Ojnareskogen Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 975 **
Bästa Göran, nu vill jag att du och dina partikamrater agerar för miljön! Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 4 years ago 970 *
Gör Ojnareskogen till Natura 2000 Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 964 *