Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

17.5 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Gör Ojnareskogen till Natura 2000! på initiativ av Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Sammanfattning för Gör Ojnareskogen till Natura 2000!
280 öppna brev
280 unika författare
42:33:29 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Ge Ojnare det skydd skogen och vattnet skulle haft för länge sedan! Magdalena Andersson, Finansminister S 4 years ago 1049 **
Bästa Stefan, nu vill jag att du och dina partikamrater agerar för miljön! Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 902 *
Jag vill reda Ojnare! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 924 *
Rädda Ojnareskogen! Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 1048 *
Rädda Ojnareskogen! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 926 *
Biologisk mångfald i hav,sjöar och vattendrag är värt att skyddas. Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 910 *
Bästeträsk Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 999 **
Ojnareskogen förtjänar skyddsstatus! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 960 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 928 *
Jag önskar/vill att regeringen ska utöka natura 2000- skyddet för Ojnareskogen och Bästeträsk! Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 957 **
naturskydd Magdalena Andersson, Finansminister S 4 years ago 922 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 980 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 940 *
Skydda Ojnareskogen - utnämn det till Natura 2000-område! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 932 **
Bevara Ojnareskogen - för jobbens, ekonomins och naturens skull! Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 916 **
Ojnareskogen Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 923 *
Natura 2000 Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 944 *
ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 900 **
Bevara Bästeträsk och Ojnareskogen!Det är viktigt! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 922 *
Bevara Svensk Natur!! Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 969 **
naturskydd Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 932 *
Ojnareskogen och Gotlands vatten Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 894 *
gotlands vatten Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 937 **
gotlands vatten Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 960 **
gotlands vatten Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 973 **
gotlands vatten Magdalena Andersson, Finansminister S 4 years ago 929 **
gotlands vatten Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 1033 **
gotlands vatten Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 982 **
gotlands vatten Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 4 years ago 1033 **
gotlands vatten Hans Dahlgren, Statssekreterare åt Stefan Löfvén s 4 years ago 979 **
gotlands vatten Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén S 4 years ago 949 **
gotlands vatten Charlotte Svensson, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 1022 **
gotlands vatten Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 4 years ago 1042 **
Gotlands framtida vattenförsörjning m.m. Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 966 *
Kalkbrytning på Gotland Natura 2000 områden Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 4 years ago 936 *
Ojnareskogen bör bli nationalpark och att vattnet skyddas. Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1008 *
stötta småföretagen! Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 918 ***
stötta småföretagen! Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 4 years ago 906 ***
Bevaringen av Sveriges Miljö! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 943 **
Bevaringen av Sveriges Miljö! Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén S 4 years ago 936 **
Bevaringen av Sveriges Miljö! Charlotte Svensson, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 4 years ago 1063 **
Gör Ojnareskogen till Natura 2000! Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 4 years ago 992 *
Miljöpartiet måste försvara vattnet! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 882 **
Bevara den Världsunika Ojnareskogen och Bästeträsks tillrinnimgsområde. Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 858 *
Ojnareskogen Stefan Löfvén, Statsminister S 4 years ago 925 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 909 *
Skydda Gotlands vatten och unika natur! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 1023 **
Ojnareskogen Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 4 years ago 940 **
Bästa Göran, nu vill jag att du och dina partikamrater agerar för miljön! Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 4 years ago 936 *
Gör Ojnareskogen till Natura 2000 Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 4 years ago 929 *