Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

17.5 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Gör Ojnareskogen till Natura 2000! på initiativ av Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen

Sammanfattning för Gör Ojnareskogen till Natura 2000!
280 öppna brev
280 unika författare
42:33:29 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Ge Ojnare det skydd skogen och vattnet skulle haft för länge sedan! Magdalena Andersson, Finansminister S 5 years ago 1233 **
Bästa Stefan, nu vill jag att du och dina partikamrater agerar för miljön! Stefan Löfvén, Statsminister S 5 years ago 1076 *
Jag vill reda Ojnare! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1091 *
Rädda Ojnareskogen! Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 5 years ago 1240 *
Rädda Ojnareskogen! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1102 *
Biologisk mångfald i hav,sjöar och vattendrag är värt att skyddas. Stefan Löfvén, Statsminister S 5 years ago 1102 *
Bästeträsk Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1167 **
Ojnareskogen förtjänar skyddsstatus! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1132 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1116 *
Jag önskar/vill att regeringen ska utöka natura 2000- skyddet för Ojnareskogen och Bästeträsk! Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 5 years ago 1139 **
naturskydd Magdalena Andersson, Finansminister S 5 years ago 1101 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1151 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1120 *
Skydda Ojnareskogen - utnämn det till Natura 2000-område! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1117 **
Bevara Ojnareskogen - för jobbens, ekonomins och naturens skull! Stefan Löfvén, Statsminister S 5 years ago 1108 **
Ojnareskogen Stefan Löfvén, Statsminister S 5 years ago 1099 *
Natura 2000 Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1110 *
ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1068 **
Bevara Bästeträsk och Ojnareskogen!Det är viktigt! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1111 *
Bevara Svensk Natur!! Stefan Löfvén, Statsminister S 5 years ago 1149 **
naturskydd Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1122 *
Ojnareskogen och Gotlands vatten Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1060 *
gotlands vatten Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 5 years ago 1115 **
gotlands vatten Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 5 years ago 1136 **
gotlands vatten Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1161 **
gotlands vatten Magdalena Andersson, Finansminister S 5 years ago 1092 **
gotlands vatten Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 5 years ago 1227 **
gotlands vatten Stefan Löfvén, Statsminister S 5 years ago 1156 **
gotlands vatten Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 5 years ago 1207 **
gotlands vatten Hans Dahlgren, Statssekreterare åt Stefan Löfvén s 5 years ago 1163 **
gotlands vatten Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén S 5 years ago 1122 **
gotlands vatten Charlotte Svensson, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 5 years ago 1218 **
gotlands vatten Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 5 years ago 1226 **
Gotlands framtida vattenförsörjning m.m. Stefan Löfvén, Statsminister S 5 years ago 1172 *
Kalkbrytning på Gotland Natura 2000 områden Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 5 years ago 1116 *
Ojnareskogen bör bli nationalpark och att vattnet skyddas. Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1182 *
stötta småföretagen! Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 5 years ago 1109 ***
stötta småföretagen! Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 5 years ago 1089 ***
Bevaringen av Sveriges Miljö! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1122 **
Bevaringen av Sveriges Miljö! Emma Lennartsson, Statssekreterare åt Stefan Löfvén S 5 years ago 1112 **
Bevaringen av Sveriges Miljö! Charlotte Svensson, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S 5 years ago 1248 **
Gör Ojnareskogen till Natura 2000! Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S 5 years ago 1182 *
Miljöpartiet måste försvara vattnet! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1041 **
Bevara den Världsunika Ojnareskogen och Bästeträsks tillrinnimgsområde. Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1049 *
Ojnareskogen Stefan Löfvén, Statsminister S 5 years ago 1097 *
Ojnareskogen Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1085 *
Skydda Gotlands vatten och unika natur! Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1218 **
Ojnareskogen Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S 5 years ago 1106 **
Bästa Göran, nu vill jag att du och dina partikamrater agerar för miljön! Göran Enander, Statssekreterare åt Åsa Romson MP 5 years ago 1110 *
Gör Ojnareskogen till Natura 2000 Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP 5 years ago 1114 *