Öppet brev till Stefan Löfvén, Statsminister S

Bevara Ojnareskogen - för jobbens, ekonomins och naturens skull!

2015-02-26

Käre statsminister!

Jag vill med detta brev framföra min uppfattning om vikten av att skydda Ojnareskogen och Bästeträsk på Gotland - två av Sveriges mest betydelsefulla naturområden. Detta av tre skäl:

1) Bästeträsk är, som största dricksvattentäkt på ön, extremt betydelsefull för Gotlands framtida dricksvattenförsörjning.
2) En "Bästeträsk nationalpark" skulle innebära en skjuts framåt för näringslivet på norra Gotland, med möjligheter till jobb inom bl.a. turism och jordbruk.
3) Ojnareskogen och Bästeträsk utgör en i det närmaste världsunik natur, som Sverige har ett ansvar att skydda för framtida generationer.

Mot bakgrund av ovanstående skulle jag mycket gärna se att regeringen snarast till EU-kommissionen anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område, innan rättsförhandlingarna om Ojnareskogen som äger rum i mark- och miljööverdomstolen 23/3 och 13/4.

Bästa hälsningar,

Leo Rudberg, Stockholm

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 15 av 280 i denna kampanj