Öppet brev till Åsa Romson, Klimat- och Miljöminister samt vice statsminister MP

Skydda Ojnareskogen - utnämn det till Natura 2000-område!

2015-02-26

Hej Åsa!

Som Sveriges första miljöpartistiska miljöminister har du, som du säkert vet, just nu ett guldläge. Länsstyrelsen på Gotland har föreslagit att Ojnareskogen och Bästeträsk ska utpekas som utökat Natura 2000. Detta innebär en unik chans att skydda Ojnareskogen för framtida generationer. Så jag vädjar till dig att i linje med Miljöpartiets ekologiska principer anmäla Ojnareskogen som en del i det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen innan Ojnare-förhandlingarna i mark- och miljööverdomstolen 23/3 och 13/4.

Bästa hälsningar,
Leo Rudberg,
aktiv i Stockholm City Fältbiologer

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 14 av 280 i denna kampanj