Öppet brev till Eva Lindström, Statssekreterare åt Mikael Damberg S

stötta småföretagen!

2015-03-03

Hej Eva!

Jag har just skrivit till din chef. Jag utgår från att han inte har tid att läsa brev från en vanlig sketen egenföretagare på landsbygden som jag. Kanske har du det, jag kan inte mer än hoppas. Jag känner mig lite som en rättshaverist som skriver direkt till er, men jag har redan pratat med kommunpolitikerna, som är lika förtvivlade som jag, med länsstyrelsen, med de lokala föreningar som driver frågan och nu är jag utom mig. Det handlar om min, mina branschkollegors och mina kunders framtida möjligheter att fortsätta verka här, det är näst mina barn det viktigaste som finns för mig.

Som småföretagare på landsbygden är jag helt förtvivlad över att ett utländskt större företag kan få komma hit och slå undan fötterna på oss som verkat och planerar att verka under lång tid på vår ort, bara för att de ska få göra vinster och sysselsätta några tiotal personer under en kortare period om kanske tio år. Jag är verksam på Gotland och ser redan nu hur mitt kundunderlag sviktar på norr där folk och företagare inte vågar investera i renoveringar eller nybyggen förrän de vet hur det går med dricksvattenförsörjningen.

 

Vi som lever i verkligheten och har sett hur det gått med vattnet vid de tidigare kalkbrotten, eller nu nyss med Pajalas pinsamma misstag där grundvattnet sjunkit 15 meter, vi behöver inte några proffesorer till hjälp för att fatta att vattnet kommer sina både i våra brunnar och i vår största dricksvattentäkt på hela ön. Hela näringslivet på Gotland är beroende av turismen, och det är redan nu brist på vatten under högsäsong. Bästeträsk vatten är det som kommer ur kranarna i Fårösund och hos alla de mindre fastighetsägarna runt sjön, den är också reservvattentäkt för Visby. Och det är just under högsäsong som Visby behöver sin reservvattentäkt. Det här förbaskade brottet som kommer ge kanske 20-30 jobb under ett decenium riskerar att slå sönder näringslivet på norra Gotland fullständigt. Var snäll och var en näringsminister för alla näringar, inte bara för de börsnoterade med utländska ägare! 

Länsstyrelsen på Gotland har föreslagit området kring Bästeträsk att utpekas som utökat Natura 2000. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

Jag vill att regeringen anmäler förslaget till EU-kommissionen nu! Bästeträsk Natura 2000-område innan det är för evigt försent och jag får packa ihop mina verktyg och dra från ön i takt med att lantbrukare och turistföretag lägger ner.

Något desperata hälsningar,

Sofia Lilja, byggföretagare Källunge, Gotland

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 37 av 280 i denna kampanj