Om tjänsten

Om Signby.me

Vi tror att samhället mår bättre av att medborgare och beslutsfattare kommunicerar oftare och mer välformulerat. Alla kan förstås skriva till en politiker med bara ett papper och en penna, men bara de som är riktigt motiverade gör det. Problemen som uppstår för oss vanliga människor är exempelvis:

  • Vem ska jag skriva till?
  • Vilka argument ska jag använda?
  • Hur ska jag ställa upp mitt brev?
  • Vad vill jag uppnå?

Lägg till tidsbrist från barnhämtning, heltidsjobb, surdegsbak, studier, volontärengagemang, födelsedagskalas, syjuntan, möhippeplanering, stenåldersdiet och crossfitträning så blir det tyvärr bara de extremt motiverade som skriver till beslutsfattarna. Vi vill sänka ribban lite grann så att fler normalmotiverade kommer till tals. För de flesta är det lättare att utgå från ett färdigt brev och redigera det personligt än att börja med blankt papper. Med Signby.me får du hjälp att sätta ihop ditt egna personliga brev genom att välja ut argument.

Vi har gjort vissa viktiga avvägningar för att kvaliteten på breven ska bli så hög som möjligt:

  • Istället för att ge skribenten möjligheten att skicka sina brev till ’alla’, tillåter vi bara att hon väljer en mottagare åt gången. Så tror vi att skribenten uttrycker sig personligare och väljer den mottagare som är mest relevant för brevet.
  • Även om det föreslås argument i varje kampanj, uppmanar vi skribenten att redigera om brevet för att reflektera hennes personliga åsikter. Metoden hjälper skribenten att vara koncis i sitt syfte, föra tydlig argumentation, och ha en bra disposition i sitt brev – dessa faktorer gör brevet tydligt för mottagaren.

Hur vi skickar epost

Det är centralt för Signby.me att inte förknippas med otillbörlig epost, så kallad spam, framförallt för att vi inte håller på med det! Låt oss berätta varför vi inte skickar spam.

För att bespara användaren arbetsmoment låter vi brevet skickas iväg från våra epostservrar. För att vi ska kunna säkerställa att brevet faktiskt ska skickas från en viss avsändare måste epostadressen först bekräftas av innehavaren – detta gäller för varje skickat brev. I praktiken skickar vi ett avsändaren först ett mail med en unik länk som måste klickas på. På detta sätt förhindrar vi effektivt att någon skickar brev ifrån en epostadress de inte har tillgång till. När brev besvaras kommer svaret till den bekräftade epostadressen, inte till Signby.me.

Är du politiker eller beslutsfattare

Om du är politiker, offentlig tjänsteman, eller en annan person med offentlig epostadress så kan du mycket väl finnas med i olika mottagarlistor vi underhåller. Är du politiker inkluderar vi dig för att du ska bli tillgänglig för dina väljare. Vi erbjuder idag ingen opt-out för dig som sitter exempelvis sitter i riksdagen eller har ett offentligt uppdrag. Men tycker du annorlunda, eller har bytt uppdrag – kontakta oss så talar vi om det.

Om du inte längre har kvar ditt uppdrag eller fått brev som är missriktade av någon annan anledning – underrätta oss contact@signby.me så ska vi se lösa det.