Abonnemang & Priser

Man kan alltid skapa kampanjer på Signby.me utan kostnad. Naturligtvis kostar det aldrig någonting att delta i en kampanj. Det kostar inte heller någonting att ha ett konto, där du kan se, och följa upp, dina tidigare aktiviteter.

För organisationer erbjuder vi ett premiumabonnemang. Premiumkampanjer skiljer sig på vissa sätt från gratiskampanjerna:

  1. Första gången du betalar för premiumtjänsten låser du upp möjligheten att använda din logotyp i dina kampanjer. Möjligheten kvarstår även om du slutar prenumerera.

  2. Som kampanjägare får du tillgång till kontaktinformation till de deltagare som har lämnat sitt medgivande. (Läs mer om medgivande på https://signby.me/se/privacy-policy)

    Kontakta dina supportrar för att tacka dem för deras hjälp, tipsa dem om ytterligare aktiviteter, be om en gåva, eller informera om vilka effekter kampanjen hade.

  3. Det går inte att få kontaktuppgifter som tillkommit utanför en abonnemangsperiod.

  4. Abonnemangsperioden är minst 3 månader. En uppsägning innebär att abonnemanget inte förnyas när det löper ut. Abonnemanget kostar 5000 SEK per månad.

  5. 12-månadersabonnemang ger -15% rabatt och kostar 4250 SEK per månad, debiteras årligen.

Priserna inkluderar 25% moms.

Kontakta Jacob Sternius +46-70-28 28 514 om du har frågor.