Abonnemang & Priser

Signby.me är ett unikt verktyg för påverkan och opinionsbildning. Vi erbjuder kampanjer kostnadsfritt till alla som behöver påverka samhället. Deltagarna i kostnadsfria kampanjer tillfrågas om de vill stödja Signby.me med en gåva för att bidra till att behålla tjänsten kostnadsfri.

Det finns möjlighet att sponsra kampanjer mot en avgift. I sådana kampanjer kan kampanjsponsorn kontakta deltagarna för att rekrytera nya medlemmar, samla in medel, eller för att utveckla relationer. Signby.me används också som ett verktyg att för att befintliga medlemmar ska få utlopp för sitt engagemang.

Vi erbjuder skräddarsydda paket till organisationer som vill skapa kampanjer för att påverka makthavare och företag i rätt riktning. Kontakta Jacob Sternius, 070-28 28 514.